2020

Vytvořili jsme

Merkuria – novostavba administrativní budovy

Od roku 2019 pracujeme jako generální projektanti pro Skanska Property Czech Republic na návrhu nové administrativní budovy Mercury v pražských Holešovicích.

Architektura nové administrativní budovy respektuje genius loci této části Holešovic s jasnou průmyslovou minulostí, na kterou se odkazuje tektonikou fasády a velkými plochami zasklení. Myšlenkou návrhu bylo dotvoření městského bloku a vytvoření piazetty vnitrobloku na které se bude odehrávat veřejný život. Holešovice se z někdejší průmyslové čtvrti stávají centrem kultury a života.
Budova ve tvaru „U“ výškově graduje a spolu s průchody nevytváří v území bariéry, nýbrž je zcela permeabilní.

Projekt je zpracováván kompletně v BIM. Stavba získala v polovině roku 2021 stavební povolení.

Současný stav budovy (2019)

Fakta

název
Merkuria - novostavba administrativní budovy

lokalita
Praha, Holešovice

objednatel/investor
Skanska Property Czech Republic

doba poskytování služeb
2019-2022

druh služeb
Generální projektant
BIM, DSP, DPS, DSPS, AD