2020

Vytvořili jsme

D0 – úsek 511 – Běchovice – D1

Stavba D0 511 Běchovice - D1 je součástí základního komunikačního systému (ZKS), tzn. je jedním z úseků dálničního okruhu kolem Prahy. Jeho úkolem je přenášení tranzitních jízd, dále pak rozvádění dopravních vztahů cílových, resp. zdrojových, ale má i částečně funkci pro dopravu místní. Tím je myšleno, že tento okruh bude využíván pro dopravní vztahy v rámci tzv. „Velké Prahy“, což se potvrzuje v posledním období velkým urbanistickým rozvojem okrajových oblastí hl. m. Prahy a na ně vázaných oblastí Středočeského kraje.

Řešený úsek D0 - část 511 je navržen v kategorii D33,5 s rozšířeným SDP, v délce 12,65 km. Součástí návrhu je i přeložka I/12 v délce 1,46 km, několik přeložek místních komunikací, silnic nižších tříd, dále návrh 4 mimoúrovňových křižovatek, 19 mostních objektů, 2 tunelové objekty, PHS a zemní protihlukové valy. Projekt byl zpracován v rámci sdružení firem ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Firma AFRY CZ zpracovala část projektu skýtající návrh všech mostních objektů, protihlukové stěny a zemní valy, gabionové opěrné stěny, železniční objekty a sadové úpravy.

 

 

Fakta

název
D0 - úsek 511 - Běchovice - D1

lokalita
Hlavní město Praha/Středočeský kraj

objednatel/investor
ŘSD ČR

doba poskytování služeb
DSP 2019 - 2020

druh služeb
projektová dokumentace