2020

Vytvořili jsme

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Stavba „I/23 Kardašova Řečice – obchvat“ je přeložkou silnice I/23, která propojuje dálnici D3 a město Jindřichův Hradec. Přeložka vede jižně od města Kardašova Řečice a je navržena v kategorii S9,5/90. Součástí přeložky je 1 mimoúrovňová křižovatka, 2 úrovňové křižovatky, 5 mostních objektů, systém odvodnění, přeložky inženýrských sítí či ozelenění celé stavby. Společnost AFRY CZ zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby a nyní zajišťuje vydání územního rozhodnutí.

 

 

Fakta

název
I/23 Kardašova Řečice - obchvat

lokalita
Jihočeský kraj

objednatel/investor
ŘSD ČR

doba poskytování služeb
DÚR 2019-2020

druh služeb
projektová dokumentace