2020

Vytvořili jsme

Zvýšení spolehlivosti a účinnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Druh služeb

 • Studie proveditelnosti programu modernizace a výměny řídicího systému
 • Vyhodnocení navrhovaných alternativ výměny řídicího systému
 • Technická podpora při zpracování zadávací dokumentace
 • Studie proveditelnosti kabelových tras
 • Vypracování bezpečnostní dokumentace k projednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
 • Vypracování dokumentace pro územní povolení
 • Studium odolnosti tlakových senzorů proti tlakové vlně
 • Klasifikace ASŘTP podle IEC 61226
 • Obecný plán zprovoznění a časový harmonogram
 • Basic Design a Detail Design obnovy řídicího systému
 • Detail Design elektrických rozvaděčů
 • Nový algoritmus turbíny a účast na testovacích algoritmech
 • Bezpečnostní dokumentace
 • Účast na FAT (továrních ověřovacích zkouškách), SAT (testech akceptace na staveništi) a uvedení do provozu řídicího systému
 • Technický dozor při návrhu, instalaci, uvedení do provozu řídicího systému
 • Licenční práce pro provoz spuštění a po fázi modernizace
 • Systém manipulace s palivem a s vyhořelým palivem
 • Nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

Cílem modernizace je prodloužení životnosti elektrárny, původní životnost elektrárny byla do roku 2017. Nyní  elektrárna splňuje nejvyšší standardy kvality a přísné požadavky pro jaderný sektor a může zůstat v provozu až do roku 2040.

Díky přístupu našich odborníků nedošlo v důsledku modernizace k žádné ekonomické ztrátě pro majitele elektrárny. Naše společnost také vyvinula pokročilé strategie řízení, které usnadňují optimální řízení procesů elektrárny bez potřeby časově náročných postupů ladění.

Projekt byl rozdělen do dvou fází:

Etapa 1 byla realizována v letech 2002 až 2009 a zahrnovala výměnu a modernizaci přístrojových a kontrolních systémů, které mají podstatný vliv na jadernou bezpečnost. Rozsah rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu původních analogových systémů moderními digitálními, implementaci nového komplexního systému monitorování pro případ nehody, výměnu senzorů a kabeláže související s vyměněnými systémy, úpravu hlavních a nouzových kontrolních místností a obecných propojení modernizovaných systémů se stávajícím zařízením elektrárny.

Druhá etapa zahrnovala výměnu řídicích systémů primárního okruhu, turbíny a sekundárního okruhu, včetně dodávky diagnostického a informačního systému tzv. supersetů (realizace v letech 2007 - 2016) .

 

 

Fakta

název
Zvýšení spolehlivosti a účinnosti Jaderné elektrárny Dukovany

lokalita
Dukovany, Česká republika

objednatel/investor
ČEZ, a. s., Škoda JS a.s.; OTES, a.s.; ÚJV Řež, a.s.; ČEZ, a.s.; EGP INVEST, s. r. o. a další

doba poskytování služeb
1993 – stále probíhá