2020

Vytvořili jsme

Podpůrné služby pro elektrárny

Druh služeb

  • Verifikační a certifikační měření dynamických vlastností elektráren v kontextu PpS v souladu s ustanoveními Kodexu PS
  • Projekty a dodávky zařízení pro poskytování PpS
  • Studie proveditelnosti v oblasti PpS, elektro a systémů kontroly a řízení (ASŘTP)
  • Technické poradenství
  • Provádění systémových analýz a testů provozu elektrárenské soustavy a dynamických schopností energetických zdrojů
  • Tvorba algoritmů řízení elektrárenských bloků
  • Posuzování stavu technických zařízení – Technical Due Diligence v oblastech elektro a ASŘTP
  • Spolupráce na tendrové dokumentaci v oblastech elektro a ASŘTP
  • Projekční práce v oblastech elektro a ASŘTP

Certifikační měření k zajištění schopnosti jednotky poskytovat individuální podpůrné služby jako primární řízení  jednotky (PR), sekundární regulace jednotky P (SR), minutová rezerva (MZt), uvolňování generace (SV30), sekundární regulace U / Q (SRUQ), schopnost ostrovního provozu (IO), schopnost černého startu (BS).

Fakta

název
Podpůrné služby pro elektrárny

lokalita
Česká republika

objednatel/investor
ČEZ, a.s., United Energy, a.s., Elektrárna Počerady, a.s., Severní energetická a.s., Plzeňská energetika, a.s.

doba poskytování služeb
1989 – stále probíhá