2020

Vytvořili jsme

Biomasová teplárna s kapacitou 77,5 MWt

Předmětem projektu byly inženýrské služby poskytované klientovi pro projekt záměny stávající teplárny na uhlí teplárnou na biomasu o celkové kapacitě 77,5 MWt, včetně demoličních prací, dodávek a instalací kotlů na biomasu a plyn.

Nová teplárna na výrobu biomasy se skládá ze dvou parních kotlů na biomasu, tří horkovodních kotlů, strojovny výměníkové stanice, hospodářství biomasy – sklad a dopravní trasy, části elektro a SKŘ a příslušných stavebních objektů.

Inženýrské služby prováděné v letech 9/2019 až 4/2020 zahrnovaly tyto činnosti:

  • Kontrola a ověření dostupného technického projektu (zejména předběžné a koncepční návrhy);
  • Návrh technických změn za účelem zlepšení technického projektu;
  • Příprava technického projektu a dokumentace pro výběr zhotovitele dle pravidel žlutého FIDICu;
  • Příprava dokumentace pro stavební povolení;
  • Inženýrská činnosti pro zajištění potřebné povolovací dokumentace a všech potřebných povolení pro výstavbu nové teplárny.

Fakta

název
Projekční příprava realizace biomasové teplárny 77,5 MWt

klient
Zvolenská teplárenská, a.s.

lokalita
Zvolen, Slovensko

doba poskytování služeb
9/2019 - 4/2020

druh služeb
Dokumentace pro stavební řízení
Zadávací dokumentace