2020

Aktuality

Tisková zpráva CACE – restart strategických dopravních staveb

AFRY CZ je řadu let členem České asociace konzultačních inženýrů (CACE), která představuje již od roku 1991 významného zástupce konzultačních inženýrů na českém trhu. I díky mezinárodnímu zakotvení ve FIDIC a EFCA přináší do českého prostředí v mnoha jiných zemích prověřené postupy a standardy, které přispívají ke kultivaci, transparentnosti a efektivitě konzultačních služeb v českém tržním prostředí.

Ačkoli se současná složitá a unikátní doba netýká zdaleka jen služeb v oblasti dopravních staveb a pravděpodobně daleko víc aktuální nejistota doléhá na soukromé investory, v AFRY CZ velmi vítáme aktivitu  CACE směrem k přípravě strategických dopravních staveb. Prezidium CACE v čele s Ing. Martinem Zuštíkem vydalo v pondělí 20.4.2020 následující Tiskovou zprávu a především Stanovisko, s jehož obsahem a posláním se naše společnost plně ztotožňuje.

Tisková zpráva CACE

Restart strategických dopravních staveb a návrh 5 + 5 opatření na zjednodušení, modernizaci a zrychlení realizací přípravných prací ve stavebnictví v souvislosti s COVID-19

Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE, vyzývá vládu ČR, investory a zadavatele veřejných zakázek ve stavebnictví k urychlenému řešení současné situace v oblasti přípravy staveb a navrhuje opatření pro kompenzaci vlivu pandemie COVID-19 na projektové a konzultační firmy.

Zavedení nouzového stavu vlivem COVID-19 výrazně ovlivnilo a nadále bude ovlivňovat ekonomickou situaci všech subjektů ve stavebnictví, mezi které členové CACE neodmyslitelně patří, protože zabezpečují projekční a inženýrskou přípravu investic. Vládou ČR nařízená opatření mají pro projekční a konzultační firmy následující důsledky:

  • převod značné kapacity firem do režimu home office a s tím spojené mimořádné finanční výdaje s technickým a technologickým zabezpečením práce „na dálku,
  • vznik časových skluzů a prodlení z důvodů zejména nepřipravenosti veřejné sféry na „bezkontaktní“ projednávání, odsouhlasování, předávání, sdílení a odevzdávání dokumentace,
  • nezaviněná možnost uplatňování smluvních sankcí a pokut ze strany objednatelů na základě nedodržování smluvních termínů ze shora uvedených důvodů,
  • dopady do cash flow – oslabování firemních příjmů a zvyšování úrovně výdajů především na straně přímých nákladů,
  • dopady spojené s náhlým oslabením trhu se zakázkami - riziko vzniku volných, zakázkami nekrytých kapacit.

„Pro letošní rok naše asociace odhaduje dopad vládních opatření do snížení výkonů a tržeb konzultačních firem o 20-30 %. Více než 70 % projektů nelze v současné době projednat, chybí vyjádření dotčených osob a úřadů, začínají se odsouvat zásadní rozhodnutí a termíny předání projektů. Některé stavební firmy omezily nebo pozastavily realizaci staveb a s tím souvisí i zvolnění nebo přerušení dozorování staveb. Naše asociace zastává názor, že toto období krize je třeba využít jako příležitost k restartu zablokovaných projektů a staveb a ke zrychlené realizaci řady povinností, které oblast přípravy investičních akcí čekají. To znamená zjednodušit zažité procesy, modernizovat, digitalizovat a pomocí investic do přípravy staveb snížit vliv krize na celou společnost. CACE nabízí partnerství a spolupráci při realizaci navrhovaných 5 + 5 opatření,“ říká Ing. Martin Zuštík, prezident České asociace konzultačních inženýrů.

V příloze plné znění výzvy, adresované vládě ČR:  Stanovisko-CACE-a-návrh-opatření-pro-kompenzaci-vlivu-pandemie-COVID-19

Kontakt:

Jana Margoldová
sekretariát CACE
Veleslavínská 39/48
162 00 Praha 6

jana.margoldova@nullcace.cz
www.cace.cz