2020

Aktuality

Konference Ženy ve stavebnictví – 1. 10. 2020

Ve stavebnictví pracuje v důležitých rolích málo žen. Získat do oboru více žen je příležitost.

Konference Ženy ve stavebnictví, jíž jsme sponzorem, má inspirovat k diskuzi, jak současnou situaci změnit v kontextu širší vize zvýšení konkurenceschopnosti stavebnictví.

Na konferenci se představí významné a zajímavé ženy a firmy podporující soudobé myšlení a moderní firemní kulturu. V 1. bloku vystoupí naše kolegyně Malin Frenning, ředitelka infrastrukturní divize AFRY Švédsko. Malin Frenning vede velké organizace více než 20 let. Od společnosti TeliaSonera se zaměřením na digitalizaci, přes městskou radu ve Stockholmu, kde pracovala jako generální ředitelka s odpovědností za rozvoj regionu hlavního města Švédska a nyní v AFRY. Zde je její divize zacílená na „Future Cities“ sestává z více než 6 000 odborníků v oblasti dopravní infrastruktury, vody a životního prostředí, pozemních staveb a architektury. „Společně vytváříme obyvatelná města a komunity, ve kterých lidé chtějí žít, pracovat a prosperovat“, říká Malin Frenning. Detailní informace týkající se programu a registrace naleznete na www.ccconsulting.cz/zeny-ve-stavebnictvi/