2020

Aktuality

Projekt Vzdělávání ve společnosti AFRY CZ s.r.o. je spolufinacován EU

Projekt: Vzdělávání ve společnosti AFRY CZ s.r.o.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013296
Realizace: od 1.2.2020 do 31.1.2022
Cíl projektu: Předmětem projektu je cyklus školení ve společnosti AFRY CZ s.r.o. v rámci profesního vzdělávání. Cílem projektu je proškolení zaměstnanců společnosti zejména v oblasti soft skills, obecné IT a dalších oblastí dle individuálních potřeb zaměstnanců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.