2020

Vytvořili jsme

Obchvat Srubce a 6. etapa přeložky silnic II/156 a II/157

Stavba „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce, Přeložka silnice II/156“ je přeložkami stávajících silnic II/156 a II/157 ve stávajícím stavu vedenými obcí Srubec. Tyto silnice napojují dálnici D3 a město České Budějovice z JV směru od města Borovany. Přeložka vede těsně k severní části obce, je navržena v kategorii S7,5/90 a S7,5/50. Z důvodu průchodu v těsné blízkosti obydlené části obce je součástí stavby navržen hloubený tunelový objekt délky 280 m. Součástí stavby jsou 2 úrovňové křižovatky, lávka pro pěší, systém odvodnění včetně retenčních nádrží, přeložky inženýrských sítí i ozelenění celé stavby. Společnost AFRY CZ zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby a nyní zajišťuje vydání územního rozhodnutí.

 

 

 

Fakta

název
Přeložka silnice II/157 Obchvat Srubce, přeložka silnice II/156

lokalita
Jihočeský kraj

objednatel/investor

Krajský úřad Jihočeského kraje

doba poskytování služeb
2008-2020

druh služeb
projektová dokumentace