2020

Aktuality

Proti COVID-19 bojujeme z domova

13.3.2020, Praha

Zdraví a bezpečnost našich spolupracovníků, zákazníků a partnerů je pro nás na prvním místě. Proto jsme na základě rozhodnutí Vlády České republiky o vyhlášení „Nouzového stavu“ a se záměrem přispět k ochraně zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů přistoupili k níže uvedeným interním organizačním a bezpečnostním opatřením. V souvislosti s tím prosíme naše obchodní partnery o jejich respektování v maximální možné míře včetně podpory elektronické formy vzájemné komunikace.

S účinností od pondělí 16. 3. 2020:

  • všichni pracujeme až na nezbytné výjimky z domova,
  • omezujeme osobní jednání k aktuálním projektům na nezbytné minimum co do četnosti i počtu účastníků,
  • komunikaci vedeme většinově elektronickou formou (e-mail, skype apod.),
  • o průběhu prací na jednotlivých projektech všechny proaktivně a pravidelně informujeme,
  • rušíme veškeré porady, kurzy a jiné události s počtem účastníků větším než 4 v sídle naší společnosti, s výjimkou porad krizového týmu,
  • zastavujeme provoz recepce s výjimkou příjmu pošty.

Děláme tak maximum pro zdraví všech a zároveň maximum pro standardní vysokou kvalitu našich projektů a jejich včasné odevzdání.

Tým spolupracovníků AFRY CZ