2020

Vytvořili jsme

Expertní služby pro projekt biomasové teplárny

Předmětem projektu byly expertní služby poskytované klientovi pro projekt záměny stávající teplárny na uhlí teplárnou na biomasu o celkové kapacitě 77,5 MWt, včetně demoličních prací, dodávek a instalací kotlů na biomasu a plyn.

Nová teplárna na výrobu biomasy se skládá ze dvou parních kotlů na biomasu, tří horkovodních kotlů, strojovny výměníkové stanice, hospodářství biomasy – sklad a dopravní trasy, části elektro a SKŘ a příslušných stavebních objektů.

Inženýrské služby prováděné v letech 9/2019 až 1/2020 zahrnovaly tyto činnosti:

 • Review studie proveditelnosti pro potvrzení technických parametrů projektu nové elektrárny a navrhovaných technických řešení;
 • Přezkoumání navrhovaného projektu teplárny – analýza a ověření byly provedeny v souladu s nejlepší mezinárodní praxí pro přípravu navrhovaných projektů, které se používají v postupech zadávání zakázek podle pravidel IFI;
 • Příprava „zero report“ pro získání porozumění a potvrzení financující bance o tom, že:
  • Jsou k dispozici všechny potřebné projektové dokumenty, povolení a schválení pro výstavbu nové teplárny příslušnými úřady;
  • Kalkulované náklady na rozpočet projektu odpovídají tržním podmínkám;
  • Kalkulované náklady na rozpočet projektu postačují k dokončení projektu;
  • Technické parametry projektu jsou správné;
  • Předpokládané peněžní toky projektu jsou realistické, včetně odhadu úspory vyplývající z použití levnějších surovin a ohlášeného snížení počtu zaměstnanců.

Fakta

název
Přezkoumání studie proveditelnosti realizace biomasové teplárny 77,5 MWt

klient
Zvolenská teplárenská, a.s.

lokalita
Zvolen, Slovensko

doba poskytování služeb
9/2019 - 1/2020

druh služeb
Expertní služby