2020

Vytvořili jsme

Dopravně informační a řídící centrum ČB

Úkolem našeho oddělení Architektury a pozemních staveb byla úprava stávajících nevyhovujících prostor administrativní budovy Dopravního podniku ČB pro realizaci a umístění Dopravně informačního a řídícího centra České Budějovice (DIŘC).

Vizualizace návrhu (AFRY/Almapro)

Od studie po zadávací dokumentace byly navrženy prostory pro obsluhu, zázemí, prostory pro umístění řídící a informační technologie a s tím související úpravy objektu stávajícího energodispečinku pro umístění technologie zálohovaného napájení v areálu Dopravního podniku města České Budějovice – trolejbusové depo.

Společně s tím bude nutné provést stavební úpravy a základy pro umístění nového záložního zdroje elektrické energie (motorgenerátor) a vybudování nových kabelových tras resp. kabelových kanálů pro uložení silnoproudých a sdělovacích kabelů mezi motorgenerátorem, procházející objektem stávajícího energodispečinku a administrativní budovou.

Dotčené prostory administrativní budovy byly původně využívány jako kancelářské prostory, aktuálně jsou nevyužívané. Celkovou dispoziční úpravou z kancelářských prostor na prostory vyhovující požadavkům a nárokům DIŘC získají novou tvář i smysl.

 

 

 

 

Fakta

název
Dopravně informační a řídící centrum

klient

Statutární město České Budějovice

lokalita
České Budějovice

doba poskytování služeb
2017-19

druh služeb
studie, DÚR, DSP, PDPS

Projektový partner
ALMAPRO, s.r.o.