2019

Vytvořili jsme

Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě

V roce 2019 jsme se zúčastnili otevřené architektonické soutěže na "Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě". Pojali jsme tento parkovací dům nejen jako stavbu, ale především i jako určitý organismus tvořený jejími provozovateli.


Fasáda objektu je tedy navržena jako průsvitná, proměnlivá v závislosti na denní době a ročním období. Zároveň její jednoduché pojednání na sebe příliš neupozorňuje na úkor důležitosti okolních budov (např. budoucí Moravskoslezská vědecká knihovna či Dům kultury s novým koncertním sálem).

Objekt architekti doplnili o veřejné funkce jako jsou obchody, skatepark pod nejnižší částí budovy nebo sportovní plochu na střeše. Budova by tak měla sloužit nejen parkujícím, ale také residentům a dětem z okolních budov či škol a vytvářet tak atraktivní veřejný prostor.


Ačkoliv jsme se neumístili na bodovaných pozicích, skončili jsme v 1.výběrovém kole spolu s 15-ti jinými návrhy ze 42 přihlášených účastníků, výsledky soutěže respektujeme a blahopřejeme vítězům. Doufáme, že jsme i naší snahou, přispěli k uvědomění zadavatele, jak obohatit město kvalitní architekturou.

Fakta

název
Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě

lokalita
Ostrava

investor
Statutární město Ostrava

doba poskytování služeb
20219

druh služeb
studie / architektonická soutěž