2019

Vytvořili jsme

Supply of Quench Oil Coke Removal Package

V AFRY jsme v roce 2019 zpracovali komplexní a všeprofesní 3D model jednotky v systému PDMS, připravili vizualizaci a presentaci modelu. Model byl zpracován na základě Design manuálu konečného zákazníka z Indie. V rámci BEP byly předepsány:

• Kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových lávek apod.;
• Hloubka zpracování a propracování jednotlivých komponent;
• Množství dat, která budou v modelu uložena (BIM).

Vizualizace jednotky – výstup z Detail Design zpracovaném v PDMS (AFRY, 2019)

Model byl řešen všeprofesně, tedy obsahoval stavebně-architektonickou část (betonové a ocelové konstrukce vč. stavebních profesí – osvětlení, ZTI, apod.), strojně-technologickou část, potrubní systémy, část elektro a I&C a další požadované „konstrukce“ jako jsou na příklad modelování obslužných prostor a prostor nutných pro údržbu).

Fakta

název
Zpracování 3D koordinačního modelu PDMS pro jednotku „Supply of Quench Oil Coke Removal Package“

klient
INTECHA, spol. s r.o.

konečný klient
HPCL-Mittal Energy limited (HMEL)

lokalita
Bathinda, Indie

doba poskytování služeb
2019

druh služeb
Petrochemie, 3D modelování, BIM