2019

Aktuality

Oznámení obchodním partnerům

Oznámení o přípravě vnitrostátní fúze sloučením společností AF-CITYPLAN s.r.o. se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

oznamujeme Vám tímto, že připravujeme vnitrostátní fúzi sloučením, v rámci níž dojde ke sloučení společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 47307218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25005, jako zanikající společnosti, se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8073, jako společností nástupnickou. Projekt fúze je za obě zúčastněné společnosti uložen ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a je veřejně dostupný.

Dnem právních účinků fúze bude 1. leden 2020. V důsledku fúze sloučením dojde k přechodu jmění i zaměstnanců zanikající společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. na nástupnickou společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. a současně nástupnická společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. vstoupí do právního postavení zanikající společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.

Vzájemné obchodní vztahy vzniklé mezi Vámi a společností AF-CITYPLAN s.r.o. nebudou nikterak dotčeny, neboť namísto společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. bude ve smluvních vztazích (i stávajících) plynule pokračovat společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o., tj. z důvodu přechodu veškerých práv a povinností na nástupnickou společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. zůstanou v platnosti veškeré dosud uzavřené smlouvy se společností AF-CITYPLAN s.r.o. s tím, že smluvní stranou těchto smluv se s účinností ke dni 1. ledna 2020 stane společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o.

Z výše uvedených důvodů Vás proto zdvořile žádáme, abyste na všech obchodních listinách a fakturách vystavených po 1. lednu 2020 namísto dosavadních údajů pro společnost AF-CITYPLAN s.r.o. uváděli již jen následující identifikační údaje nástupnické společnosti:

obchodní firma: název firmy bude oznámen v průběhu prosince 2019
sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

Bankovní spojení a kontaktní osoby pro obchodní partnery zůstávají beze změn.

Dovolujeme si Vás požádat o zajištění nezbytných kroků a úprav Vašeho informačního systému ve smyslu výše uvedeném, a to k datu 1. ledna 2020.

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.