2019

Vytvořili jsme

RETROFIT K12 – Teplárna České Budějovice

Tento projekt, realizovaný pro naplnění nových legislativních limitů a technicko-ekonomických podmínek klienta, zahrnoval úpravy stávajícího parního uhelného kotle K12 – 150 t/h formou retrofitu stávajícího kotle se snížením výkonu na 55 t/h VT páry včetně záměny spalovacího systému, úprav tlakového celku, nosných prvků kotle, palivových cest, partie za kotli a nového odprášení spalin.

V rámci zpracované dokumentace byly zpracovány multiprofesní následující projekční části:

  1. Technický doplněk – jehož předmětem byly možnosti technického řešení retrofitu kotle a jeho implementace do stávajícího provozu.
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky.

Fakta

název
RETROFIT K12 – Vypracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

klient
Teplárna České Budějovice

lokalita
České Budějovice

doba poskytování služeb
2018-19

druh služeb
Projekční a expertní činnosti (DUSP)