2019

Vytvořili jsme

Rekonstrukce silnice II/115 ve městě Černošice

V letošním roce se podařilo dokončit rekonstrukci silnice II/115 ve městě Černošice. Od začátku projektové přípravy v roce 2008 uběhlo dlouhých 11 let, než byl položen poslední metr asfaltu, osazena poslední dopravní značka a celý úsek byl zkolaudován.

Délka rekonstruovaného úseku byla 3,4 km, z toho cca 2,7 km bylo v zastavěném území města. Z celkové délky rekonstrukce bylo cca 2,1 km řešeno jako kompletní výměna konstrukce vozovky, zbývající úsek byla výměna obrusného krytu vozovky. Rekonstrukce komunikace měla začátek u železničního přejezdu v Černošicích a byla ukončena u propustku přes vodní tok Kluček směrem na Dobřichovice.

Rekonstrukce silnice až na malé výjimky respektovala stávající šířkové a výškové uspořádání, neboť v celém úseku nebyl dostatečný prostor pro nápravu stávajících návrhových parametrů. Silnice je buď vedena v zastavěném území, nebo v odřezu. V tomto úseku musela být provedena částečná sanace skály, která začíná v blízkosti kraje vozovky.

Součástí rekonstrukce byla i dešťová kanalizace, která odvede dešťové vody ze silnice a z části přilehlých místních komunikací. Délka nového řadu dešťové kanalizace je cca 1,8 km. Při stavbě dešťové kanalizace se bylo nutné vyřešit stávající historické vedení kanalizačních řadů, možné kolize se zbytky již dávno zrušené čerpací stanice pohonných hmot a dalšími technickými problémy, které byly objeveny až po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky. Od historických vedení kanalizací a dalších vedení nebyly žádné zákresy do mapových podkladů.

Součástí návrhu byla i opatřená pro zvýšení bezpečnosti pěších. Jsou řešeny nové přechody pro chodce, stávající přechody byly rekonstruovány, včetně nasvětlení. Přechody pro chodce jsou nyní bezbariérové a vyhovují standardům pro nevidomé a slabozraké. Dále byly doplněny chodníky, což byla investice městského úřadu. Společně s novou vozovkou byly rekonstruovány i zálivy autobusových zastávek.

Výsledkem je silnice, která splňuje požadavky na bezpečný provoz všech účastníků provozu. Zejména doplnění dříve tolik chybějících přechodů pro chodce a nové chodníky přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu.

 

 

Fakta

název
Rekonstrukce silnice II/115 ve městě Černošice

lokalita
Středočeský kraj

objednatel/investor
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

doba poskytování služeb
2008-19

druh služeb
projektová dokumentace