2019

Vytvořili jsme

Testovací pracoviště spalovacích turbín – BLIZZARD Žebrák

Pohled z kontrolní plošiny

Předmětem plnění AFRY CZ bylo zpracování projektové dokumentace Detail Design a As-built dokumentace skutečného stavu včetně vytvoření komplexního a všeprofesního 3D modelu jednotky v sytému AutoDESK Plant3D, připravení vizualizace a presentace modelu i vygenerování příslušné všeprofesní projektové dokumentace.

Pohled od vstupu do testovací buňky

Model byl zpracován na základě požadavků a Design manuálu konečného zákazníka, americké společnosti SOLAR ENERGY, kde bylo předepsáno:

  • struktura a členění modelu,
  • kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových lávek apod.
  • hloubka zpracování a propracování jednotlivých komponent
  • množství dat, která budou v modelu uložena (BIM)

Fotogrammetrie - mračno bodu (podklad pro As-built model)

Fotogrammetrie - mračno bodu (podklad pro As-built model)

Model a projektová dokumentace vč. As-built byla řešena všeprofesně, tedy obsahoval:

  • Stavebně-architektonickou část (betonové a ocelové konstrukce vč. stavebních profesí – osvětlení, ZTI, apod.),
  • strojně-technologickou část, potrubní systémy,
  • část elektro a I&C

Fakta

název

Blizzard Žebrák, EAME opravárenské centrum výrobků

  • As-built dokumentace TC2 a TC 4 s využitím fotogrammetrie
  • Úprava výústlů vzduchotechniky
  • Detail design TC 3 (potrubní systémy) vč. As-built všeprofesní dokumentace

klient
Strabag

konečný klient
Solar Turbines EAME, s.r.o.

lokalita
Středočeský kraj

doba poskytování služeb
09/2018 – 05/2019

druh služeb
Realizační dokumentace, Dokumentace skutečného provedení
BIM