2019

Vytvořili jsme

I/33 Náchod, obchvat

Jedná se o liniovou silniční stavbu zajišťující severozápadní obchvat Náchoda, skrz který je ve stávajícím stavu veden dopravně velmi zatížený průtah silnice I. třídy a evropská silnice E67 směrem do Polska. Silnice I/33 je navržena v kategorii S11,5/70 v celkové délce 6,465 km, silnice I/14 v kategorii S9,5/80 v délce 0,923 km.

Součástí stavby je 16 mostních objektů, 2 tunelové objekty, systém odvodnění, přeložky inženýrských sítí či ozelenění celé stavby. Projekt byl zpracován v rámci sdružení firem ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

V rámci akce Obchvat Náchoda – DSP jsme zpracovávali 7 mostů, z toho jich 6 je na hlavní trase. Délka a výška mostů i jejich konstrukce je velmi rozdílná a odpovídá velmi členité konfiguraci terénu, kterým trasa obchvatu prochází. Nejkratší mosty jsou navržené jako železobetonové rámy s minimálními nároky na budoucí údržbu. Delší mosty jsou potom tvořené většinou tří až pěti polovými předpjatými železobetonovými dvoutrámy.

Nejvýznamnější a zároveň nejdelší most na úseku je most v km 6,274 u Bělovsi nedaleko hraničního přechodu s Polskem. Most převádí silnici I/33 přes údolí, ulici Broumovská, železniční trať Týniště n. Orlicí – Otovice a přeložku silnice II/303.  Most je v levém oblouku se složenými poloměry o hodnotách 500 m a 650 m. Most klesá ve výrazném sklonu 6%. Z toho důvodu je na mostě doplněn stoupací pruh a šířka mostu je 16,85 m. Před koncem mostu se z důvodu odbočovacího pruhu rozšiřuje dokonce až na 18,95 m. Příčný řez mostu je navržen jako předpjatý železobetonový dvoutrám o 9 polích. Rozpětí vnitřních polí je 42 m, celková délka mostu je 328 m. V nejvyšším místě je most vedený 19 m nad terénem. Výstavba mostu je navržena kombinovaná na pevné skruži a na posuvné skruži v 7 hlavních etapách.

 

 

Fakta

název
I/33 Náchod - obchvat

lokalita
Královéhradecký kraj

objednatel/investor
ŘSD ČR

doba poskytování služeb
DÚR 2017-2019

druh služeb
projektová dokumentace