2019

Vytvořili jsme

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha – Masarykovo nádraží

V roce 2016 představila společnost Penta Investments, ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, rozvojový projekt Masarykova nádraží, který využívá přilehlý brownfield, jako místo pro výstavbu administrativní budovy navržené architektonickou kanceláří Zaha Hadid Architects. AF-CITYPLAN se tak stal díky své odbornosti součástí týmu, zpracovávající Přípravnou dokumentaci stavby „Modernizace a dostavba železniční stanice Praha - Masarykovo nádraží“ pro Správu železniční dopravní cesty.

Naší úlohou na tomto projektu bylo zpracovat průzkum stávajícího pohybu v pěších lokalitách Masarykova nádraží a blízkého okolí včetně zajištění přepravních prognóz pro roky 2026, 2029 a 2051.

Pomocí dynamické mikroskopické simulace, ve které jsme zahrnuli všechny dopravní módy, jsme prověřovali návrh rekonstrukce Masarykova nádraží a jeho okolí z hlediska kvality pohybu chodců. Díky naší práci bylo možné návrh technického řešení upravit tak, aby daleko více plnil všechny potřebné funkce.

Fakta


název

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha – Masarykovo nádraží

lokalita
Praha

objednatel/investor
SUDOP PRAHA a.s./SŽDC s.o.

doba poskytování služeb
2018

druh služeb
mikroskopická simulace