2018

Vytvořili jsme

Nové energetické centrum – plynová kotelna Neratovice

Zdroj: SPOLANA s.r.o

Předmětem projektu byly komplexní inženýrské služby poskytované v souvislosti s výstavbou Nového energetického centra – projektu výstavby plynové kotelny (2 jednotky – 2 x 36 t/h).

Cílem projektu byla příprava projektové dokumentace pro Nové energetické centrum pro zásobování a dodávky páry technologického parního systému v areálu chemické továrny společnosti SPOLANA, spolu s modernizací rozvodů páry i topného systému v jeho areálu.

Studie proveditelnosti řešila několik scénářů. Na základě vyhodnocení jednoho ze scénářů, které zahrnoval možný upgrade a využití stávajících zdrojů, byla vybrána varianta výstavby nového energetického centra a rozpracována do následujících projekčních fází.

Všeprofesní inženýrské služby zahrnovaly:

  • Dvoustupňová studie proveditelnosti
  • Dokumentace pro výběr dodavatele na klíč
  • Vyhodnocení nabídek potenciálních dodavatelů a technická podpora klienta během přípravy smlouvy na EPC dodavatele
  • Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Fakta

název
Nové energetické centrum – projekt výstavby plynové kotelny (2 jednotky – 2 x 35 t/h)

klient
SPOLANA s.r.o.

lokalita
Neratovice

doba poskytování služeb
2016-18

druh služeb
Konzultační a expertní činnosti