2018

Vytvořili jsme

D0 519 Suchdol – Březiněves

Stavba D0 519 je plánovanou součástí Pražského okruhu (SOKP) a jako taková má obrovský význam pro Hlavní město Prahu, nejen jeho severozápadní část. Cílem stavby je odvedení veškeré tranzitní dopravy z intravilánu Prahy i dalších obcí, a to v návaznosti na další části okruhu. Stavba 519 se vzájemně "podmiňuje" se sousedním úsekem 518 Ruzyně - Suchdol. Realizací těchto staveb dojde dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a potenciálu rozvoje ve městě.

SOKP je významnou dopravní stavbou celostátní úrovně, která v konečné podobě tvoří součást základního komunikačního systému hlavního města Prahy, jehož základními funkcemi jsou:

  • převedení průjezdné tranzitní dopravy,
  • rozvádění zátěží zdrojových a cílových z vnější dálniční sítě na komunikační síť města
  • přenášení části vnitroměstských dopravních vztahů především u městských čtvrtí sousedících s okruhem.

Úkolem AFRY bylo připravit podrobný technický podklad pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí. To se podařilo v roce 2018. Součástí návrhu bylo prověření a návrh nové podoby přemostění Vltavy ve velmi exponovaném místě.

Další částí naší práce je zpracování dokumentace EIA a spolupráce na společném projednání se stavbou D0 518 Ruzyně - Suchdol.

MÚK Čimice (zdroj: ŘSD ČR)

 

Most přes Drahanské údolí (zdroj: ŘSD ČR)

MÚK Březiněves (zdroj: ŘSD ČR)

Fakta

název
D0 519 Suchdol - Březiněves, technická studie a EIA

lokalita
Praha a Středočeský kraj

objednatel/investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR

druh služeb
Technická studie a Dokumentace EIA

doba poskytování služeb
od 10/2017 – současnost (Technická studie hotova 2018)

délka stavby
6,7 km

kategorie
S34/100

zajímavosti stavby
most přes Vltavu, 3 mimoúrovňové křižovatky