2018

Vytvořili jsme

Plán udržitelné městské mobility města Brna

Zdroj a vlastník: Statutární město Brno

Plán udržitelné mobility Brno je nejvýznamnějším strategickým dokumentem města pro oblast dopravy. Dokumentem, který komplexně řeší všechny druhy dopravy v rámci uceleného materiálu a zároveň zohledňuje jejich vzájemné ovlivňování. Je to jeden z prvních materiálů, který prochází řadou veřejných projednání a setkávání se odborníků nad procesem jeho tvorby. A v neposlední řadě je to jeden z prvních materiálů, který řeší dopravní systémy s ohledem na jejich udržitelnost, tj. s ohledem na životní prostředí. Přestože dokumentace řeší především město Brno, obsahuje také doporučení pro Brněnskou metropolitní oblast, jejíž obyvatelé každý den svými cestami za prací, zábavou a nákupy významně ovlivňují dopravu v Brně.

Materiál má tedy několik „nej“, které kladou vysoké nároky na zpracovatele takového dokumentu. Výsledkem mnoha analýz, návrhů a jednání je kompromis mezi požadavky města Brna, Dopravního podniku a zejména jednotlivých zájmových skupin, z nichž některé preferují cyklistickou dopravu a jiné dopravu automobilovou . Plán udržitelné mobility města Brna je kvalitativně na vysoké úrovni a stane se klíčovým podkladem pro rozvoj udržitelné dopravy na území města i jeho okolí.

Fakta

název
Plán udržitelné městské mobility Brna

lokalita
Brno