2018

Vytvořili jsme

Novostavba jihovýchodní části dálničního obchvatu Otrokovic

Účelem stavby je odvedení veškeré tranzitní dopravy z intravilánu města Otrokovic, a to v návaznosti na již realizovanou severovýchodní část obchvatu. Tím dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a potenciálu rozvoje města.

Stavba je součástí výhledového tahu dálnice D55, který je zařazen do silniční sítě TEN-T. Po svém dokončení kapacitně propojí dálnice D1 a D49 u Hulína s dálnicí D2 u Břeclavi.

V rámci více než 3 km dlouhé čtyřpruhové dálniční stavby bylo zároveň nutné vyřešit průchod přes historickou skládku odpadu či průchod v blízkosti významné řeky Moravy návrhem lehčeného násypu. Projektová dokumentace dále zahrnuje mostní objekty, opěrné zdi, protihlukové clony a několik přeložek silnic nižší třídy, účelových komunikací, inženýrských sítí a řadu dalších stavebních objektů.

Na základě tohoto projektu si v roce 2018 investor stavby vybral dodavatele. Autorský dozor, který je součástí projektového týmu, by měl nyní zajistit hladkou a kvalitní realizaci této významné stavby, po níž bychom se poprvé měli projet již v roce 2021.

Fakta


název

D55 Otrokovice, obchvat JV

lokalita
Otrokovice, Zlínský kraj

objednatel/Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR

doba poskytování služeb
od 11/2016 – současnost (poznámka: projekt je hotový, ale ještě zajišťujeme dozor, což potrvá tak 3 roky)

délka stavby
3,14 km

druh stavby
dálnice

kategorie
D25,5/120

zajímavosti stavby
lehčený násyp, průchod přes skládku, dálniční mosty