2018

Vytvořili jsme

D35 Sadová – Plotiště

Dálniční stavba o délce 7,5 km je připravována s cílem vyřešit neúnosný stav na stávající silnici I/35, která nevyhovuje současnému provozu z pohledu kapacity, bezpečnosti, vlivu na životní prostředí ani obyvatelům dotčených nadměrným provozem osobní i nákladní dopravy. Zadáním bylo připravit dokumentaci pro stavební povolení a následně jej získat.

zdroj: ŘSD ČR

Nadjezd přes D35

Zájmové území pro stavbu dálnice je rovinaté až mírně zvlněné. Stavba vede na všech katastrálních územích převážně po volných neosídlených pozemcích využívaných k zemědělské činnosti. Jedná se o chráněnou oblast s vysokým předpokladem archeologických nálezů. Prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové. Z multispektrálního leteckého průzkumu byly vytipovány lokality, kde bude při provádění výkopových prací vysoké riziko střetu s archeologickými nálezy.

zdroj: ŘSD ČR

Estakáda Všestary

V rámci výstavby dálnice bude vybudováno celkem osm nových mostních objektů, z nichž nejdelší je přibližně sto metrů dlouhá estakáda Všestary. Během stavby budou provedeny přeložky a úpravy několika energetických a vodohospodářských objektů.

zdroj: ŘSD ČR

MÚK Sadová

Fakta

Název:
D35 Sadová – Plotiště, DSP/IČ

Lokalita:
Královehradecký kraj

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Doba poskytování služeb:
od 2016 - 2019 (probíhá IČ)

Délka stavby:
7,54 km

Stavební náklady:
1 900 mil. Kč bez DPH

Kategorie:
D25,5/120

Zajímavosti:

  • Celková délka mostů: 550 m
  • Protihlukové clony: 2 581 m
  • 1 Mimoúrovňová křižovatka