2018

Vytvořili jsme

D35 Ostrov – Vysoké Mýto

D35 Ostrov – Vysoké Mýto

Dálniční stavba o délce 7,5 km je připravována s cílem vyřešit neúnosný stav na stávající silnici I/35, která nevyhovuje současnému provozu z pohledu kapacity, bezpečnosti ani vlivů na životní prostředí a obyvatele dotčené nadměrným provozem osobní i nákladní dopravy. Zadáním je připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí a zajistit vydání územního rozhodnutí.

Video:

Začátek předmětného úseku je umístěn severovýchodně od obce Ostrov. Následně vede mezi obcemi Radhošť a Stradouň a poté směrovým obloukem obchází obec Vraclav ze severovýchodu a následně se přimyká ke stávající silnici I/35. Součástí stavby není žádná mimoúrovňová křižovatka. V trase se nachází čtyři mostní objekty a jeden nadjezd přes dálnici. Vrch Homole u Vraclavi je překonáván tunelem o délce 575 metrů. V projektu stavby se počítá s realizací opatření, která minimalizují dopad vlastní výstavby i realizace na kvalitu vody. Stavba se nedotýká významnějších povrchových vodních zdrojů a neprochází žádným ochranným pásmem vodního zdroje.

V rámci výstavby dálnice bude vybudován více než 500 m dlouhý tunel Homole. Během stavby budou provedeny přeložky a úpravy několika energetických a vodohospodářských objektů.

Fakta

Název:
D35 Ostrov – Vysoké Mýto, DÚR/IČ

Lokalita:
Pardubický kraj

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Doba poskytování služeb:
od 2015 - 2019 (probíhá IČ)

Délka stavby:
7,0 km

Stavební náklady:
3 601 mil. Kč bez DPH

Kategorie:
D25,5/120

Zajímavosti:

  • Tunel Homole: 525/570 m, kategorie T-8 TB