2018

Aktuality

AF-CITYPLAN uspěl ve třech výběrových řízení na Plány udržitelné mobility na Slovensku

AF-CITYPLAN uspěl ve třech výběrových řízení na Plány udržitelné mobility na Slovensku

AF-CITYPLAN spolu ve sdružení se společností EKOLA Group s.r.o. uspěla ve výběrových řízeních na tři velké konzultační projekty na Slovensku. V minulých dnech byly podepsány smlouvy s městem Nitra na zpracování Plánu udržitelné městské mobility, s Trenčianským samosprávným krajem a Trnavským samosprávným krajem na zpracování Plánu udržitelné mobility.

Zpracování těchto významných strategických dokumentů představuje pro náš zkušený tým skvělou příležitostí uplatnit své znalosti z dříve zpracovaných projektů stejného nebo obdobného zaměření v České Republice.