2018

Vytvořili jsme

Mosty – I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov-Vrchoviny

V rámci akce Obchvat Náchoda – DSP jsme zpracovávali 7 mostů, z toho jich 6 je na hlavní trase. Délka a výška mostů i jejich konstrukce je velmi rozdílná a odpovídá velmi členité konfiguraci terénu, kterým trasa obchvatu prochází. Nejkratší mosty jsou navržené jako železobetonové rámy s minimálními nároky na budoucí údržbu. Delší mosty jsou potom tvořené většinou tří až pěti pólovými předpjatými železobetonovými dvou trámy.

Nejvýznamnější a zároveň nejdelší most na úseku je most v km 6,274 u Bělovsi nedaleko hraničního přechodu s Polskem. Most převádí silnici I/33 přes údolí, ulici Broumovská, železniční trať Týniště n. Orlicí – Otovice a přeložku silnice II/303.  Most je v levém oblouku se složenými poloměry o hodnotách 500 m a 650 m. Most klesá ve výrazném sklonu 6%. Z toho důvodu je na mostě doplněn stoupací pruh a šířka mostu je 16,85 m. Před koncem mostu se z důvodu odbočovacího pruhu rozšiřuje dokonce až na 18,95 m. Příčný řez mostu je navržen jako předpjatý železobetonový dvou trám o 9 polích. Rozpětí vnitřních polí je 42 m, celková délka mostu je 328 m. V nejvyšším místě je most vedený 19 m nad terénem. Výstavba mostu je navržena kombinovaná na pevné skruži a na posuvné skruži v 7 hlavních etapách.

 

 

 

 

 

 

Fakta

název
Mosty - I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov-Vrchoviny

lokalita
Náchod

objednatel/investor
ŘSD ČR

doba poskytování služeb
2018

druh služeb
projektová dokumentace