2017

Vytvořili jsme

Přestavba terminálu a dopravního uzlu Slussen ve Stockholmu

Slussen patří k nejdůležitějším dopravním uzlům ve Stockholmu s největším terminálem hromadné dopravy (regionální a městské autobusy, regionální vlaky, metro) doplněným nejfrekventovanější městskou cyklostezkou ve Stockholmu, velkým počtem chodců a napojením na lodní dopravu.

V roce 2013 jsme byli osloveni firmou ÅF-Infrastructure AB s žádostí o zpracování mikroskopické simulace dopravního terminálu Slussen ve Stockholmu. Simulace byla vytvořena v prostředí software PTV-VISSIM a v úvodní fázi byla rozdělena na dvě oblasti – oblast přechodného autobusového terminálu a oblast stanice metra, kde se předpokládal zvýšený pohyb pěších proudů, který souvisel právě s přesunem autobusového terminálu. Vždy se jednalo o tzv. multimodální mikrosimulace, kdy dochází ke vzájemnému spolupůsobení několika dopravních módů – vozidla x pěší proudy x cyklisté x vozidla hromadné dopravy. V obou oblastech jsme navrhli optimalizační opatření, která vedla ke zvýšení komfortu pohybu nejen pěších, ale i vozidel MHD. K realizaci těchto opatření došlo v průběhu roků 2015 a 2016.

Na základě této pilotní mikrosimulace pro švédského investora, která byla pro celý projekt označena jako velice přínosná, navazovalo několik dalších mikrosimulací v letech 2015 a 2016, ve kterých se posuzovaly další přechodné stavy a finální uspořádání autobusového terminálu. V současné době dochází k výrazným stavebním úpravám celé oblasti a finální podoba terminálu má být realizována do roku 2025.

 

Fakta


název

Přestavba terminálu a dopravního uzlu Slussen ve Stockholmu

lokalita
Švédsko

objednatel/investor
ÅF Infrastructure AB

doba poskytování služeb
2014-2016

druh služeb
mikroskopická simulace