2017

Vytvořili jsme

Územní plán Sušice

Sušice je krásné město na úpatí Šumavy, které má svojí osobitou atmosféru. Tvorba územního plánu vycházela z místních specifik, jako je turistický ruch na straně jedné a upadající průmysl na straně druhé.

Územní plán zároveň respektuje historické kvality městského prostředí a zároveň umožňuje rozvoj bydlení a dalších aktivit, které k městu patří a bez nichž by život ve městě upadal. Dokument zahrnuje nejen vlastní město Sušice, ale i okolní obce, které do řešeného území patří. Jedná se většinou o specifická území s převahou zemědělské výroby a dále pak rekreační oblasti, kam nevedou ani zpevněné komunikace.

Územní plán svou navrženou urbanistickou koncepcí řeší komplexně městské centrum, rozvojové záměry bytové výstavby a koncentraci občanského vybavení, což je vhodně podpořeno dopravní a technickou infrastrukturou. Celkové vyznění územního plánu bylo oceněno titulem Urbanistický projekt roku 2015.

Fakta

název
Územní plán Sušice

lokalita
Plzeňský kraj

ocenění
2015 - Urbanistický projekt roku (ABF)