2017

Vytvořili jsme

Urbanistická studie přednádražního prostoru v České Lípě

Územní plán města Česká Lípa vymezil dvě na sebe navazující rozvojové plochy, jejichž další využití je nutné prověřit urbanistickou studií. Z hlediska atraktivity se jedná o plochy blízko centrální části města, které mají rozvojový potenciál pro zástavbu i pro dopravní infrastrukturu.

Součástí těchto ploch byl záměr na vybudování terminálu hromadné dopravy, který je ve stávajícím stavu nefunkční a je do budoucna nutné zlepšit jeho funkci. Ve studii bylo navrženo řešení terminálu, které splňuje požadavky na umístění nejen zastávek pro autobusovou dopravu, ale i dalších objektů, jako jsou parkoviště P+R, úschovna jízdních kol, parkoviště pro krátkodobý odstav autobusů atd.

Ve zbylém prostoru řešeného území byl návrh ovlivněn stávající dopravní infrastrukturou a územním plánem, který zde zvažuje další páteřní dopravní trasu. I přestože se jedná o atraktivní území, je návrh typu a hustoty zástavby ovlivněn zejména hlukovými limity. Do doby změny stávajícího a výhledového dopravního systému je část území pro zástavbu obtížně využitelná.

Urbanistická studie splnila svůj cíl pouze částečně, neboť zadavatel může začít na části území s přípravou na výstavbu terminálu hromadné dopravy, ale na zbylou část území zatím nelze navrhovat smysluplné řešení.

Cílem urbanistických studií je upřesnění názoru na možnosti zástavby či přestavby území k tomu určených v rámci územního plánu. Tento typ dokumentací zhodnotí možnosti území nejen z hlediska zástavby objekty, ale i podrobněji prověří možnosti a varianty dopravního řešení, napojení na inženýrské sítě a další vlivy na okolní zástavbu či přírodu. Urbanistické studie jsou zpracovány většinou ve variantách, z nichž je na základě zhodnocení vybrána vítězná varianta, která bude dále projekčně zpracována až do realizační dokumentace stavby.

Fakta


název

Urbanistická studie přednádražního prostoru Česká Lípa

lokalita
Liberecký kraj

objednatel/investor
Město Česká Lípa

druh služeb
urbanistická studie