2017

Vytvořili jsme

Zvýšení provozní bezpečnosti rozvodů čpavku

Naše společnost byla pověřena zákazníkem prováděním  inženýrských činností a montáží pro modernizaci a rozšíření řídicího systému pro vykládku čpavku a instalaci dodatečné sušičky vzduchu, kolejových háků a dalších zařízení určených pro prostředí s výbušnou atmosférou.

Naše činnosti tak zahrnovaly:

  • Inženýrský servis, realizace, programování a další SW práce, testování a uvedení do provozu
  • Dohled nad montážními pracemi

 

 

Fakta

název
Zvýšení provozní bezpečnosti rozvodů čpavku

lokalita
Lovosice, Česká republika

objednatel/investor
Lovochemie, a.s.

doba poskytování služeb
2017