2017

Vytvořili jsme

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Zpracování multi modálního čtyřstupňového dopravního modelu Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina a výpočet prognózy přepravních vztahů pro navržené varianty technického řešení v definovaných horizontech a scénářích vývoje dopravní poptávky. Kromě železniční dopravy obsahoval dopravní model návrh obsluhy města linkami MHD v závislosti na poloze Hlavního nádraží. Výstupy z dopravního modelu sloužily mimo jiné k ekonomickému hodnocení stavby.

 

 

Fakta

název
Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

lokalita
Jihomoravský kraj

objednatel/investor
SŽDC, s. o.

doba poskytování služeb
05/2015 - 10/2017

Studie proveditelnosti