2016

Vytvořili jsme

Technická studie terminálu Královo Pole, Brno

Terminál veřejné hromadné dopravy Brno - Královo Pole je z hlediska počtu cestujících jedním z nejvytíženějších přestupních terminálů na území města Brna. Dopravní uzel je obsluhován všemi prostředky městské hromadné dopravy (tramvaj, autobus, trolejbus). Vedena je zde také linka regionálního autobusu. Velmi důležitým aspektem je těsná vazba na železniční dopravu.

Studie přestavby aktuálně spolehlivě fungujícího terminálu byla vyvolána přestavbou výpravní budovy SŽDC a požadavkem na umístění objektu pro P+R. Dalším požadavkem bylo kvalitnější řešení cyklistické dopravy a zkrácení přestupních vazeb mezi jednotlivými linkami veřejné hromadné dopravy včetně železniční.

Zajímavostí území je existence kolejové spojky, která propojuje tramvajový systém Brna s celostátním systémem železnice SŽDC. Jedná se o jediné takové funkční propojení na území města. Dalším specifikem návrhu je skutečnost, že část prostoru terminálu se nachází pod mostním objektem čtyřpruhové komunikace, což značně omezuje možnosti směrového a výškového řešení.

 

 

 

Fakta


název

Technická studie terminálu Královo Pole, Brno

lokalita
Jihomoravský kraj

objednatel/investor
Město Brno

druh stavby
Dopravní terminál