2016

Vytvořili jsme

Dopravní model Slovenska

Strategické (národní) modely jsou obvyklou a klíčovou součástí koncepčního dopravního plánování rozvoje infrastruktury a dopravní obsluhy. Zadáním pro konsorsium firem vedených AF-CITYPLAN bylo zajistit nezbytné podklady, zejména v podobě dopravních průzkumů, vytvořit dopravní model Slovenska a dále vyhodnotit několik možných scénářů rozvoje infrastruktury i společnosti. Zároveň byl zadavateli dodán potřebný software a zaškoleni pracovníci pro správu dopravního modelu.

Provedené průzkumy:

  • Průzkum mobility v 10 000 domácnostech v souladu s metodikou KOMOD
  • Průzkum letecké osobní dopravy
  • Průzkum autobusové dopravy
  • Průzkum železniční osobní dopravy
  • Průzkum nákladní dopravy

Dopravní model SR je národní strategický model, který je určený na hodnocení dopadů změn v dopravní politice a analýzy strategických konceptů na úrovni státu. Vzhledem k tomu, že model je složitý matematicko-dopravný nástroj, který se neustále vyvíjí a mění se jeho vstupní parametry, doporučili jsme jeho pravidelnou i průběžnou aktualizaci.

 

Fakta

název
Dodávka riešenia mutimodálnych dopravných vzĨahov v dopravných systémoch v podobe Dopravného modelu SR

lokalita
Slovensko

objednatel/investor
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

druh služeb
Dopravní průzkumy, dopravní modelování a dodávka SW

doba poskytování služeb
2016

zajímavosti

  • průzkum dopravního chování
  • strategický čtyřstupňový národní model