2016

Vytvořili jsme

Obnova 3. a 4. bloku a kotelny SNCR 2 klasické uhelné elektrárny

Druh služeb

Inženýrské služby zahrnovaly:

  • Účast ve fázi vývoje projektu jako technický konzultant
  • Koordinace a kontrola projektu
  • Projekt, rekonstrukce spalování bloku 3 a 4
  • Projekt, rekonstrukce TG a strojovny bloku 3 a 4
  • Projekt, instalace SNCR na bloku 2
  • Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli
  • Inspekce a dohled na místě

 

Předmětem obnovy byla zejména instalace primárních a sekundárních opatření SNCR pro snížení emisí NOx a výstavba nových elektrostatických odlučovačů pro snížení emisí TZL

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s., v rámci tohoto projektu byla EPC dodavatelem a využila služeb konzultantů společnosti AF-Consult Czech Republic. Celý projekt začal 7/2010 a byl dokončen 12/2016.

 

 

 

Fakta

název
Obnova 3. a 4. bloku a kotelny SNCR 2 klasické uhelné elektrárny

lokalita
Chvaletice, Česká republika

objednatel/investor
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

doba poskytování služeb
7/2015 - 12/2016