2016

Vytvořili jsme

Modernizace uhelné elektrárny Prunéřov 3 x 250 MW

Druh služeb

  • ASŘTP Basic design (blokové ASŘTP a ASŘTP neblokových provozů)
  • Detail Design (ASŘTP neblokových provozů)
  • Dokumentace skutečného stavu
  • Koncepční návrh a Basic design systému požární ochrany
  • Komunikační systém
  • Zpracovatel dokumentace pro provizoria ASŘTP
  • Projekty kabelových tras
  • Uvedení do provozu polní instrumentace a řídicích systémů
  • Montážní práce v oblasti ASŘTP

 

Současná modernizace Elektrárny Prunéřov II navazuje na první etapu ekologizace provedenou v 90. letech. Všechny tři stávající jednotky byly modernizovány a jejich výkon se zvýšil na 250 MW.

Bylo vyměněno 90% všech technologických celků včetně tří kotlů a jejich technologického vybavení, turbín, generátorů a dalších komponent.

Modernizace elektrárny Prunéřov II povede podle klienta k výraznému snížení emisí znečišťujících látek: SOx (-57%), NOx (- 59%), PM (-39%), CO2 (-31%). Pokud jde o pevné látky znečišťující ovzduší, obnovená elektrárna splňuje normy, které jsou třikrát tak přísné, jak vyžaduje zákon pro nové zdroje.

Projekt rekonstrukce areálu Elektrárny Prunéřov II navazuje na projekt komplexní rekonstrukce Elektrárny Tušimice (4 x 200 MW) dokončený v roce 2012. Komplexní rekonstrukce elektrárny Prunéřov II byla zahájena začátkem roku 2013 a uvedení do provozu je plánováno na rok 2016. Elektrárna Prunéřov Závod se nachází na severu České republiky.

 

Fakta

název
Modernizace uhelné elektrárny Prunéřov 3 x 250 MW

lokalita
Prunéřov, Česká republika

objednatel/investor
ČEZ, a. s.

doba poskytování služeb
2010 - 2016

druh služeb
projektová dokumentace