2015

Vytvořili jsme

Posouzení dopadů variantního vedení trasy pražského okruhu „Běchovice – D1“

Posouzení dopadů variantního vedení trasy pražského okruhu „Běchovice – D1"

Předmětem této dokumentace je upřesnění možného technického řešení části „regionální trasy SOKP“ a následné porovnání tohoto řešení se stávajícím návrhem trasy SOKP 511. Zatímco stávající návrh vychází ze schválené dokumentace rozvoje silniční sítě České republiky, trasa regionální varianty, která je posunuta východním směrem (mimo katastrální území hl. m. Prahy), vychází z požadavků občanských sdružení.

Obě varianty jsou porovnány podle srovnatelných kritérií, přičemž těžištěm práce je posouzení dopravní funkce, aspektů bezpečnosti a finanční náročnosti obou variant. Pro regionální trasu je navíc proveden rozbor problematiky průchodu územím, se zaměřením na identifikaci možných střetů a potenciálních problémových míst.

Fakta

Název:
SOKP 511 „Běchovice – D1“ – Posouzení dopadů variantního vedení trasy

Lokalita:
Praha a Středočeský kraj

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Doba poskytování služeb:
7/2011

Druh služeb:
technická studie

Druh stavby:
dálnice