2014

Vytvořili jsme

Obchvat obce Lány

Projektová dokumentace ve stupních od studie až po realizační dokumentaci a autorský dozor řešila přeložku silnice vedoucí k vyvedení tranzitní dopravy z obce Lány.

Součástí obchvatu jsou 3 okružní křižovatky o průměru 30 m a jedna průsečná křižovatka. Z důvodu složité členitosti území byla trasa II. etapy výstavby vedena v 8,0 m vyztuženém násypu a zářezu. Stavba dále obsahuje 14 propustků a retenční nádrž. Součástí stavby je i zbudování kanalizace a přeložky inženýrských sítí jako: plynovod, vodovod, vedení vysokého napětí a jiné.

Stavba přinesla významné zvýšení bezpečnosti dopravy a celkového stavu životního prostředí v centru obytné zástavby obce Lány. Obchvat obce Lány po silnici II/236 odklonil tranzitní dopravu z centra obce a zlepšil tak celkovou dopravní situaci v obci.

Fakta

Název:
II/236 - Obchvat obce Lány

Lokalita:
Středočeský kraj

Investor:
Středočeský kraj

Délka stavby:
3,42 km

Stavební náklady:
3 601 mil. Kč bez DPH

Kategorie:
S 9,5/60