2014

Vytvořili jsme

Revitalizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice

Projektová dokumentace ve stupni technickoekonomické studie (TES) řešila v délce 2,7 km revitalizaci a elektrizaci trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, která nebyla pro osobní dopravu po dobu 30 let používána. Směrové vedení je řešeno dvěma levostrannými oblouky (R1=190 m a R2=500 m), maximální podélný sklon byl navržen 14,8‰.

V rámci studie byla navržena částečná rekonstrukce stávajícího stavu v žst. Hrušovany u Brna s novou kolejí ve směru na Židlochovice a s novým nástupištěm. Pro stanici Židlochovice bylo navrženo zcela nové kolejové zhlaví a dvě nové vnější nástupiště. Limitujícím prvkem pro návrh a technické řešení bylo především vedení velké části trasy v inundačním území řeky Svratky.

Návrh revitalizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice bylo řešeno v koordinaci s řešením studie přesunu Židlochovického autobusového terminálu do prostoru nového "přednádraží".

Fakta

Název:
Revitalizace a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice

Lokalita:
Jihomoravský kraj

Investor:
Správa železniční dopravní cesty

Druh služeb:
technicko ekonomická studie

Druh stavby:
železnice

Stavební náklady:
185 mil. Kč bez DPH