2013

Vytvořili jsme

Studie Severojižního kolejového diametru v Brně

Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru se zabývala komplexním posouzením tzv. diametru, procházející městem Brnem v severojižním směru, se zapojením do regionu prostřednictvím existujících železničních tratí č. 250 a 300.

Celková délka diametru byla cca 45 km. Centrální úsek délky cca 16 km byl tvořen novostavbou, vedenou intravilánem města převážně v podzemí, ve formě ražených a hloubených tunelů. Studie řešila nejen trasování, ale obsahovala i prověření z hlediska stavebně technického, dopravně inženýrského, ekonomického a z hlediska územních podmínek. Na základě této jedinečné studie došlo ke změně územního plánu nejen města Brna, ale i Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Fakta

Název:
Studie Severojižního kolejového diametru v Brně

Lokalita:
Jihomoravský kraj

Objednatel:
Jihomoravský kraj

Investor:
Správa železniční dopravní cesty

Doba poskytování služeb:
2010-2011

Druh služeb:
studie proveditelnosti

Druh stavby:
železnice

Stavební náklady:
1 150 mil. Kč bez DPH