2013

Vytvořili jsme

Rekonstrukce paroplynové elektrárny 838 MW Počerady

Druh služeb

  • Technický dozor investora: ASŘTP, Elektro
  • Studie proveditelnosti
  • Projektová podpora při přípravě a výstavbě
  • Uvedení do provozu a spuštění provozní fáze
  • Hodnocení QA / QC
  • Licenční podpora
  • Podpůrné služby (možnosti poskytování, požadavky na nový blok)

Paroplynový cyklus Počerady (PPC)  byl prvním projektem svého druhu v České republice. je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta leží v blízkosti stejnojmenné obce v Ústeckém kraji, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most.

Kombinovaný cyklus se skládá ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. Stavba paroplynového zdroje byla zahájena 1. dubna 2011 a uvedena do provozu v říjnu 2014.

 

 

 

 

Fakta

název
Rekonstrukce paroplynové elektrárny 838 MW Počerady

lokalita
Počerady, Česká republika

objednatel/investor
ČEZ, a. s.

doba poskytování služeb
2011 - 2013