2013

Vytvořili jsme

Technický dozor investora Kladno K7 projekt

Druh služeb

  • Účast ve fázi přípravy projektu, jednání s dozorovými orgány
  • Review dokumentace
  • Příprava zadávací dokumentace pro subdodavatele a vyjednávání smluv se subdodavateli
  • Kontrola kvality během výstavby a uvádění do provozu
  • Inspekční činnost a dozor na stavební práce
  • Sledování časového postupu výstavby
  • Dohled na uvedení do provozu
  • Reklamační řízení
  • Všeprofesní pokrytí: stavba, zauhlování, popeloviny, kotel, strojovna, turbína, elektro a MaR

Cílem projektu Kladno K7 bylo postavit novou jednotku o výkonu 135 MWe. Instalované zařízení splňuje požadavky na nejlepší dostupnou technologií (BAT). Elektrárna splňuje nové emisní požadavky EU.

Společnost dříve pod jménem AF Consult byla zapojena do projektu od počáteční fáze studie proveditelnosti až do uvedení provozu a provozní fáze.

 

 

 

 

Fakta

název
Technický dozor investora Kladno K7 projekt

lokalita
Kladno, Česká republika

objednatel/investor
Alpiq Generation

doba poskytování služeb
2011 - 2013