2013

Vytvořili jsme

Protipovodňová vana v Ústí nad Labem

Zaplavená vozovka pod mostem způsobuje dopravní i jiné komplikace ve městě. To byl stav před realizací našeho projektu v Ústí nad Labem, na kterém jsme pracovali v letech 2002-2011. Většině obyvatel Ústí nad Labem se ještě mohou vybavit tyto problémy, které pravidelně ztěžovaly dopravu v ulicích Pražská a Přístavní, na jedné z hlavních ústeckých tepen. Průjezdní úsek silnice I/30 a přilehlé komunikační systémy spojovaly město s Prahou, Lovosicemi a Děčínem. Denně odbavily tisíce osobních i nákladních aut, ale jejich kapacita a dispozice neodpovídaly reálným potřebám.

„Dopravní opatření – povodňová hráz“ zahrnoval čtyři základní opatření:

  • rekonstrukci mostu přes řeku Bílinu,
  • obnovu pobřežní komunikace vedoucí pod mostem Edvarda Beneše,
  • vytvoření protipovodňové hráze na břehu Labe,
  • výstavbu podchodu pro pěší pod železniční tratí.

Pro zvýšení kapacity komunikace bylo provedeno její rozšíření ze 2 na 4 jízdní pruhy. Pro zamezení častého zaplavování této komunikace byl vybudován objekt povodňové vany převádějící komunikaci nejnižším, původně často zaplavovaným místem komunikace, dále pak nábřežní a opěrné zdi při řece Labe, 4 pruhový most přes řeku Bílinu vybudovaný rozšířením a vyvýšením původního 3 pruhového mostu a systém proměnného dopravního značení.

Realizace projektu proběhla úspěšně v letech 2009- 2011.

Fakta

Název:
Protipovodňová vana v Ústí nad Labem

Lokalita:
Ústecký kraj

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Ústí nad Labem, Ředitelství vodních cest ČR

Délka stavby:
0,7 km

Stavební náklady:
577 mil. Kč bez DPH