2013

Vytvořili jsme

Odstranění úrovňového křížení železnice a silnice

Projektová dokumentace přeložky silnice II/242 měla za cíl odstranit nevyhovující úrovňové křížení s tratí 091 Praha – Kralupy n. Vltavou, zajistit v maximálně možné míře odklon trasy mimo zastavěné území i celkovou revitalizaci a zklidnění v řešeném intravilánovém úseku.

Přeložka je prostorově řešena s přihlédnutím k okrajovým podmínkám záplavového území řeky Vltavy a Únětického potoka, jeho křížení a v neposlední řadě podjezdem pod tratí vybudovaným v koordinaci se stavbou rekonstrukce železniční trati 091.

Realizace stavby přinesla zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na železnici i silnici.

Fakta

Název:
II/242 Roztoky u Prahy, přeložka

Lokalita:
Středočeský kraj

Investor:
Středočeský kraj

Délka stavby:
1,76 km

Kategorie:
S 9,5/60 (MS 9,0/40)kategorie T-8 TB