2012

Vytvořili jsme

Tyršův most v Přerově

Projektovou přípravu nového přemostění řeky Bečvy v místě původního Tyršova mostu z roku 1904 ve městě Přerově jsme zpracovávali společně s architektonickou kanceeláří Šrámková architekti s.r.o. v letech 2007 - 2012. Zpracovaný projekt předkládal výstavbu nového mostu v místě existující ocelové lávky přes řeku Bečvu. Projekt získal ocenění ČKAIT za dopravní stavbu roku 2012.

 

Díky své minulosti má místo pro obyvatele města téměř osobní rozměr. Starý železobetonový most z roku 1903 zničila 8. května 1945 německá armáda na ústupu. Během pár minut byl úplně nepoužitelný. Po válce ho pak nahradila provizorní lávka pro pěší, která byla ale léty opotřebená, rezavá a nevzhledná.

Nový most byl navržen jako společenská část pěší cesty do středu města. Nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního mostu. Je ke středu vzepjatý, je stejně dělen do tří polí, je založen do původních pilířů a je ozdobně tvarovaný. Je však soudobý celkovou proporcí vlastní železobetonové mostovky a jeho sochařská výzdoba ho také musí datovat do dnešní doby. Nositelem poselství je socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu. Ztvárněna byla jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená architektuře mostu. Osazená je na soklu nad horizont pěších kolemjdoucích, umístěna tak, že vítá příchozí do starého města. Tuto sochu doplňuje socha ptáka, symbol volnosti a svobody, umístěná ve středu mostu, a další přírodní motiv – tři stromy na jeho protější straně.

Fakta

Název: Tyršův most v Přerově

Lokalita: Zlínský kraj

Investor: Statutární město Přerov

Doba poskytování služeb: 2007 - 2012

Technické údaje:

 • Délka mostu: 74,19 m
 • Délka přemostění: 69,99 m
 • Charakteristika: masivní, železobetonový, trámový
 • Rozpětí polí: 23,35 + 24,79 + 23,35 m
 • Šikmost: 85 °
 • Volná šířka: 11,6 m
 • Šířka mostu: 12,50 m

Stavební náklady: 120 mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby:

 • studie
 • dopravně-inženýrské posouzení
 • DÚR, DSP, ZDS a RDS

Zajímavosti:

 • Ocenění Dopravní stavba ČKAIT 2012