2011

Vytvořili jsme

Náprava škod způsobených bleskovou povodní v roce 2010 v obcích Vítkov a Heřmanice

V roce 2010 zasáhla Liberecký kraj blesková povodeň, která mimo jiné výrazně poškodila dopravní infrastrukturu. Na Frýdlantsku, které bylo povodní jednou z nejpostiženějších oblastí, bylo nutné kompletně rekonstruovat silnice III/03513 a III/03515, které propojují obce Dětřichov a Heřmanice a dále pokračují ke státní hranici s Polskem.

Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a zajistili kompletní inženýrskou činnost pro průtahy silnic v obcích Heřmanice a Dětřichov. Součástí prováděných prací byla rovněž kompletní rekonstrukce tří mostních objektů.

Projekt obdržel v roce 2014 cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za komplexní opravu dopravní infrastruktury, kterou došlo k obnově kvality života v dotčených obcích.

Fakta

Název:
Obnova silnic po povodních 2010: III/03513 a III/03515, Heřmanice

Lokalita:
Liberecký kraj

Investor:
Krajská správa silnic Libereckého kraje

Doba poskytování služeb:
2010-2012

Délka stavby:
4,58 km

Kategorie:
S7,5/60 (MO2 5,5/40)